वैदेशिक सिप र प्रविधिको प्रदेशमा प्रयोग गरी उद्योग स्थापना तथा सञ्‍चालनार्थ पुजिगत अनुदान सहायता (कोभिड-१९ का कारण बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरुका लागी) सम्बन्धी प्रस्ताव आाव्हानको सूचना