वातावरणीय अध्ययन र वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यप्रकृिया सम्बन्धी जानकारी (लेखन/सम्पादन पुर्णेश्‍वर सुबेदी)