पूर्व उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री श्री मान बहादुर धामीज्यूको विदाई