जानकारी

शिर्षक दस्तावेज मिति
प्रदेश वन सेवाका श्रेणी विहिन देखि अधिकृतस्तर आठौं तहसम्मका कर्मचारीहरुको सरुवा विवरण 01/28/2024 - 16:19
एक प्रति व्यक्तिगत फाइल सहित पदस्थापना पत्र बुझ्न मन्त्रालयमा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना 01/24/2024 - 10:39
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना सूचना_1.pdf 12/15/2023 - 11:22
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०८०।०८।१७ को सरुवा सहमती तथा यस मन्त्रालयको मिति २०८०।०८।२० गतेको प्रदेश सरकार(सचिवस्तर)को निर्णयानुसार सरुवा गरिएका नेपाल वन सेवाका श्रेणी विहीन देखि अधिकृतस्तर आठौं तहसम्मका कर्मचारीहरुको विवरण 12/06/2023 - 15:46
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन, २०८० को लोगो लयार गर्ने सम्बन्धी सूचना 11/29/2023 - 15:42
सुदूरपश्‍चिम प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० कार्यविधि.pdf 11/27/2023 - 14:19
"सुदूरपश्‍चिम लगानी तथा विकास सम्मेलन" २०८० -फाल्गुण २३ र २४ गते, स्थान: धनगढी, कैलाली "Sudurpaschim Investment and Development Summit” Date: March 6-7, 2024 Venue: Dhangadhi 11/09/2023 - 11:15
"सुदूरपश्‍चिम लगानी तथा विकास सम्मेलन" २०८० -फाल्गुण २३ र २४ गते, स्थान: धनगढी, कैलाली "Sudurpaschim Investment and Development Summit” Date: March 6-7, 2024 Venue: Dhangadhi 11/09/2023 - 11:15
वन, वन्यजन्तु, वातावरण,भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय र वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र तर्फको वार्षक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० वन भूसंरक्षण कार्यविधि २०८०.pdf 10/17/2023 - 13:47
पर्यटनसँग सम्बन्धित स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० पर्यटन कार्यविधि २०८०.pdf 10/17/2023 - 13:43