ऐन,कानुन,निर्देशिका

दस्तावेज प्रकाशित मिति
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७७ सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७७.pdf Thu, 11/25/2021 - 14:53
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७.pdf Fri, 10/08/2021 - 11:56
वन, वन्यजन्तु, वातावरण भू तथा जलाधार व्यवस्थापन र वन अनुसन्धान तथा सर्भेक्षण तर्फको वार्षक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८।०७९ वन,भू तथा जलाधार र वन अनुसन्धान सम्बन्धि कार्यविधि.pdf Thu, 09/16/2021 - 14:24
पर्यटनसँग सम्बन्धित स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७८।०७९ पर्यटनसँग सम्बन्धि कार्यविधि.pdf Thu, 09/16/2021 - 14:21
प्रदेश उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धि वार्षिक कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८।०७९ उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धि कार्यविधि.pdf Thu, 09/16/2021 - 14:14
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन,२०७७.pdf Mon, 09/06/2021 - 12:23
बडीकेदार क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०७७ बडिकेदार क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन)आदेश,२०७७_0.pdf Fri, 04/09/2021 - 13:34
बैद्यनाथ धाम पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०७७ बैद्यनाथ धाम पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०७७_1.pdf Thu, 03/25/2021 - 16:52
रामारोशन क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०७६ रामारोशन क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०७६_0.pdf Tue, 01/05/2021 - 17:18
खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०७५ खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०७५.pdf Tue, 01/05/2021 - 17:06