जानकारी

शिर्षक दस्तावेज मिति
यस मन्त्रालयको मिति २०७८।०६।२४ को निर्णयानुसार नेपाल वन सेवाका विभिन्न तहका कर्मचारीहरुको सरुवा विवरण सरुवा लिष्ट.pdf 10/10/2021 - 20:06
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७.pdf 10/08/2021 - 11:56
वन, वन्यजन्तु, वातावरण भू तथा जलाधार व्यवस्थापन र वन अनुसन्धान तथा सर्भेक्षण तर्फको वार्षक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८।०७९ वन,भू तथा जलाधार र वन अनुसन्धान सम्बन्धि कार्यविधि.pdf 09/16/2021 - 14:24
पर्यटनसँग सम्बन्धित स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७८।०७९ पर्यटनसँग सम्बन्धि कार्यविधि.pdf 09/16/2021 - 14:21
प्रदेश उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धि वार्षिक कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८।०७९ उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धि कार्यविधि.pdf 09/16/2021 - 14:14
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन,२०७७.pdf 09/06/2021 - 12:23
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना । सूचि दर्ता.pdf 08/09/2021 - 15:46
सूचनाको हक सम्बन्धी स्वत: प्रकाशन २०७७।०७८ चौथो त्रैमासिक सुचनाको हक सम्बन्धी स्वत प्रकाशन चौथो त्रैमासिक.pdf 07/28/2021 - 16:14
सूचनाको हक सम्बन्धी स्वत: प्रकाशन २०७७।०७८ तेश्रो त्रैमासिक सूचनाको हक सम्बन्धी स्वत प्रकाशन तेश्रो त्रैमासिक ०७७।७८.pdf 06/20/2021 - 14:42
Notice for Shortlisted Candidates for Presentations 04/27/2021 - 11:54