जानकारी

शिर्षक दस्तावेज मिति
विशिष्ट उद्योग स्थापना/प्रवर्ध्दनका लागि पुँजीगत अनुदान सहायता सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना (दोश्रो तथा अन्तिम पटक) प्रकाशित पुनः_सूचना_सबै_जिल्लाहरु.pdf 04/25/2022 - 14:48
Invitation for sealed Quotation 04/24/2022 - 13:23
क्याटलग सपिङ विधिबाट गाडी खरिद सम्बन्धी सूचना । सूचना.pdf 04/24/2022 - 12:56
क्याटलग सपिङ विधिबाट गाडी खरिद सम्बन्धी सूचना । सूचना.pdf 04/24/2022 - 12:56
Call for Bachelor's & Master's Thesis Research Proposals CCF_000003.pdf 04/13/2022 - 18:27
Call for Bachelor's & Master's Thesis Research Proposals CCF_000003.pdf 04/13/2022 - 18:27
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश भित्र चुनढुङ्गाको प्रचुरता र उपयोगिता सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन Final Report July16 supa limestone1_compressed.pdf 04/12/2022 - 12:51
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश भित्र चुनढुङ्गाको प्रचुरता र उपयोगिता सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन Final Report July16 supa limestone1_compressed.pdf 04/12/2022 - 12:51
सुदूरपश्‍चिम प्रदेशको पर्यटन गुरुयोजना 1. SP Tourism Master Plan Final Report Volume I.pdf , 2. Tourism Master Plan Final Volume II Annexes.pdf 04/12/2022 - 12:43
सुदूरपश्‍चिम प्रदेशको पर्यटन गुरुयोजना 1. SP Tourism Master Plan Final Report Volume I.pdf , 2. Tourism Master Plan Final Volume II Annexes.pdf 04/12/2022 - 12:43