जानकारी

शिर्षक दस्तावेज मिति
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सामुदायिक वनको काठ दाउरा सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका, २०७९ सु.प.प्र. सामुदायिक वनको काठ दाउरा सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका, २०७९.pdf 01/27/2023 - 13:26
नेपाल वन सेवा, ज.फ. समूह तहगतका वनरक्षकहरुको स्थायी नियुक्तिका लागि कार्यालय रोज्ने फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना । फाराम सूचना.pdf 01/26/2023 - 15:47
वन, वन्यजन्तु, वातावरण,भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय र वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र तर्फको वार्षक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९ वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९.pdf 10/23/2022 - 15:45
पर्यटनसँग सम्बन्धित स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि पर्यटनसंग सम्बन्धित स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि.pdf 10/23/2022 - 15:42
उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ उधोग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धि वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९.pdf 10/23/2022 - 15:38
वातावरणीय अध्ययन र वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यप्रकृिया सम्बन्धी जानकारी (लेखन/सम्पादन पुर्णेश्‍वर सुबेदी) EIA जग्गाप्राप्ति प्रकृया.pdf 09/28/2022 - 18:39
वातावरणीय अध्ययन र वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यप्रकृिया सम्बन्धी जानकारी (लेखन/सम्पादन पुर्णेश्‍वर सुबेदी) EIA जग्गाप्राप्ति प्रकृया.pdf 09/28/2022 - 18:39
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २०७९।०५।२३ को निर्णयानुसार कामकाज गर्न खटाईएका (फाजिल) फरेष्टरहरुको विवरण 09/08/2022 - 18:29
नेपाल वन सेवाका श्रेणीविहिन देखि छैटौं तह सम्मका कर्मचारीहरुको सरुवा विवरण 09/08/2022 - 18:26
नेपाल वन सेवाका अधिकृतस्तर सातौं/आठौैं तहका कर्मचारीहरुको सरुवा विवरण अधिकृतस्तर सातौ आठौं.pdf 09/08/2022 - 18:17