जानकारी

शिर्षक दस्तावेज मिति
फर्म नवीकरण गर्ने समयावधि र जरिवाना मिनाहा गर्ने सम्बन्धी सूचना 12/28/2021 - 11:46
आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को प्रथम चौमासिकको सुचनाको हक सम्बन्धी स्वत प्रकाशन सुचनाको हक सम्बन्धी स्वत प्रकाशन २०७८।०७९ प्रथम चौमासिक.pdf 12/02/2021 - 12:41
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७७ सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७७.pdf 11/25/2021 - 14:53
‍‍औद्योगिक ग्रामको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गर्ने सम्बन्धमा । 11/22/2021 - 13:16
वैदेशिक सिप र प्रविधिको प्रदेशमा प्रयोग गरी उद्योग स्थापना तथा सञ्‍चालनार्थ पुजिगत अनुदान सहायता (कोभिड-१९ का कारण बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरुका लागी) सम्बन्धी प्रस्ताव आाव्हानको सूचना suchana.pdf 11/03/2021 - 12:31
यस मन्त्रालयको मिति २०७८।०६।२४ को निर्णयानुसार नेपाल वन सेवाका विभिन्न तहका कर्मचारीहरुको सरुवा विवरण सरुवा लिष्ट.pdf 10/10/2021 - 20:06
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७.pdf 10/08/2021 - 11:56
वन, वन्यजन्तु, वातावरण भू तथा जलाधार व्यवस्थापन र वन अनुसन्धान तथा सर्भेक्षण तर्फको वार्षक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८।०७९ वन,भू तथा जलाधार र वन अनुसन्धान सम्बन्धि कार्यविधि.pdf 09/16/2021 - 14:24
पर्यटनसँग सम्बन्धित स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७८।०७९ पर्यटनसँग सम्बन्धि कार्यविधि.pdf 09/16/2021 - 14:21
प्रदेश उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धि वार्षिक कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८।०७९ उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धि कार्यविधि.pdf 09/16/2021 - 14:14