जानकारी

शिर्षक दस्तावेज मिति
सुदूरपश्‍चिम प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० कार्यविधि.pdf 11/27/2023 - 14:19
"सुदूरपश्‍चिम लगानी तथा विकास सम्मेलन" २०८० -फाल्गुण २३ र २४ गते, स्थान: धनगढी, कैलाली "Sudurpaschim Investment and Development Summit” Date: March 6-7, 2024 Venue: Dhangadhi 11/09/2023 - 11:15
"सुदूरपश्‍चिम लगानी तथा विकास सम्मेलन" २०८० -फाल्गुण २३ र २४ गते, स्थान: धनगढी, कैलाली "Sudurpaschim Investment and Development Summit” Date: March 6-7, 2024 Venue: Dhangadhi 11/09/2023 - 11:15
वन, वन्यजन्तु, वातावरण,भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय र वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र तर्फको वार्षक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० वन भूसंरक्षण कार्यविधि २०८०.pdf 10/17/2023 - 13:47
पर्यटनसँग सम्बन्धित स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० पर्यटन कार्यविधि २०८०.pdf 10/17/2023 - 13:43
उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० उद्योग कार्यविधि २०८०.pdf 10/17/2023 - 13:40
वन पैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन विचको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड,२०८० वन पैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन बिचको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०.pdf 09/13/2023 - 11:41
कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धि मापदण्ड, २०८० कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०.pdf 09/08/2023 - 11:52
सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना सूची दर्ता सम्बन्धी सुचना 001 (1).pdf 07/21/2023 - 14:46
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सामुदायिक वनको काठ दाउरा सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका, २०७९ सु.प.प्र. सामुदायिक वनको काठ दाउरा सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका, २०७९.pdf 01/27/2023 - 13:26