जानकारी

शिर्षक दस्तावेज मिति
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयपत्र आह्वानको सूचना 01/27/2021 - 11:33
बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना । 01/26/2021 - 11:22
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना 01/25/2021 - 10:41
सूचिकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना 01/18/2021 - 11:40
BID Opening Record of Vehicle (Muchulka) Muchulka.pdf 01/15/2021 - 16:27
TOR For Preparation of Tourism Video Documentary of Sudurpaschim Province TOR Documentary.pdf 01/06/2021 - 21:25
EOI (Preparation of Tourism Video Documentary Of Sudurpaschim Province EOI.pdf 01/06/2021 - 21:18
रामारोशन क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०७६ रामारोशन क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति गठन आदेश,२०७६.pdf 01/05/2021 - 17:18
खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०७५ खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति गठन आदेश २०७५.pdf 01/05/2021 - 17:06
Study on availability of lime stones in Sudurpaschim Province & Their use for Cement industries 01/04/2021 - 11:53