जानकारी

शिर्षक दस्तावेज मिति
सूचिकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना 01/18/2021 - 11:40
BID Opening Record of Vehicle (Muchulka) Muchulka.pdf 01/15/2021 - 16:27
TOR For Preparation of Tourism Video Documentary of Sudurpaschim Province TOR Documentary.pdf 01/06/2021 - 21:25
EOI (Preparation of Tourism Video Documentary Of Sudurpaschim Province EOI.pdf 01/06/2021 - 21:18
रामारोशन क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०७७ रामारोशन क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति गठन आदेश.pdf 01/05/2021 - 17:18
खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०७७ खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास गठन आदेश २०७७.pdf 01/05/2021 - 17:06
Study on availability of lime stones in Sudurpaschim Province & Their use for Cement industries 01/04/2021 - 11:53
नवीन उद्योग स्थापनाका लागि अनुदान सहायता (गैर वित्तीय व्यवसाय पूँजिगत सहायता) सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना । 12/31/2020 - 10:59
सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानिय तहहरुमा लघु वा घरेलु उद्योग स्थापना तथा प्रबर्द्धन गर्न मापदण्डमा आधारित पुँजिगत अनुदान सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आव्ह्वानको सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित) Suchana.pdf 12/24/2020 - 13:59
सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ को मस्यौदा प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७ ९।५.pdf 12/21/2020 - 18:54