प्रदेश सचिव श्री यम प्रसाद पोखरेलज्यूको विदाई कार्यक्रम