पूर्व प्रदेश सचिव श्री वेद कुमार ढकाल सरको विदाई (फेरी भेटौंला) र वर्तमान प्रदेश सचिव श्री जीवनाथ पौडेल सरलाई मन्त्रालयमा स्वागत गर्दाका केही झलक (२०८०।०६।०७)