मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०८०।०८।१७ को सरुवा सहमती तथा यस मन्त्रालयको मिति २०८०।०८।२० गतेको प्रदेश सरकार(सचिवस्तर)को निर्णयानुसार सरुवा गरिएका नेपाल वन सेवाका श्रेणी विहीन देखि अधिकृतस्तर आठौं तहसम्मका कर्मचारीहरुको विवरण

सुचना