जानकारी

शिर्षक दस्तावेज मिति
उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० उद्योग कार्यविधि २०८०.pdf 10/17/2023 - 13:40
वन पैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन विचको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड,२०८० वन पैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन बिचको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०.pdf 09/13/2023 - 11:41
कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धि मापदण्ड, २०८० कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०.pdf 09/08/2023 - 11:52
सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना सूची दर्ता सम्बन्धी सुचना 001 (1).pdf 07/21/2023 - 14:46
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सामुदायिक वनको काठ दाउरा सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका, २०७९ सु.प.प्र. सामुदायिक वनको काठ दाउरा सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका, २०७९.pdf 01/27/2023 - 13:26
नेपाल वन सेवा, ज.फ. समूह तहगतका वनरक्षकहरुको स्थायी नियुक्तिका लागि कार्यालय रोज्ने फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना । फाराम सूचना.pdf 01/26/2023 - 15:47
वन, वन्यजन्तु, वातावरण,भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय र वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र तर्फको वार्षक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९ वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९.pdf 10/23/2022 - 15:45
पर्यटनसँग सम्बन्धित स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि पर्यटनसंग सम्बन्धित स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि.pdf 10/23/2022 - 15:42
उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ उधोग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धि वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९.pdf 10/23/2022 - 15:38
वातावरणीय अध्ययन र वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यप्रकृिया सम्बन्धी जानकारी (लेखन/सम्पादन पुर्णेश्‍वर सुबेदी) EIA जग्गाप्राप्ति प्रकृया.pdf 09/28/2022 - 18:39